CLOSE
Back To Top

съвременно изкуствоТаг

  /  Posts tagged "съвременно изкуство"

Изложбата „Primitive Prints“ е първата самостоятелна проява на сливенски график Христо Георгиев. Графичните отпечатъци са с илюстративен характер и онагледяват експериментите на художника с формата на буквите.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА СКУЛПТУРА 1. Всеки художник като творец е длъжен да изрази това, което му е присъщо; 2. Всеки художник като дете на своята епоха е длъжен да изрази това, което е характерно за нея; 3. Всеки художник като служител