CLOSE
Back To Top

Свободна позиция за длъжността „Музеен педагог“

  /  Събития   /  Свободна позиция за длъжността „Музеен педагог“

Свободна позиция за длъжността „Музеен педагог“

ХГ „Димитър Добрович“ – Сливен обявява свободна позиция за длъжността „Музеен педагог“.

Изисквания за заеманата длъжност:

1.Образование – висше. Образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър.

2.Специалност –„ Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ или „ Изящни изкуства“ със специалност педагогика.

Необходими документи:

1.Заявление.
2.СV
3.Диплом /с приложение/ за придобита образователно-квалификационна степен. Оригинал за сверка и копие.

Процедурата по подбор ще се проведе на два етапа:

1.По документи.
2.Събеседване с кандидатите.

Директора назначава комисия, която разглежда документите и определя допуснатите до събеседване кандидати.

Срок за подаване на документи до 07.07.2019г.