CLOSE
Back To Top

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА СКУЛПТУРА- Виртуална изложба

  /  Изложби   /  СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА СКУЛПТУРА- Виртуална изложба

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА СКУЛПТУРА- Виртуална изложба

1. Всеки художник като творец е длъжен да изрази това, което му е присъщо;

2. Всеки художник като дете на своята епоха е длъжен да изрази това, което е характерно за нея;

3. Всеки художник като служител на изкуството е длъжен да дава това, което е присъщо на изкуството изобщо.“ Василий Кандински В настоящата виртуална изложба предлагаме на вниманието на ценителите на изящните изкуства поглед към нашата скулптурна сбирка, която въпреки своя скромен обем, съдържа изключителни произведения на изкуство. Тази експозиция е съставена от творби, създадени в периода от 60-те години насам. Селектираните произведения са дело на едни от най-значимите представители на съвременната българска скулптура – Емил Попов, Галин Малакчиев, Вежди Рашидов, Ангел Станев, Цвятко Сиромашки, Иван Нешев, Иван Колев, Маргарита Пуева, Богомил Живков, Кирил Матеев, Иван Праматаров, Снежана Симеонова, Величко Минеков, Валентин Старчев, Димитър Остоич, Ставри Калинов, Божидар Козарев и Марко Б. Марков. Включени са и произхождащите от Сливен автори Димитър Кавръков, Светослав Милев и Кунчо Кунчев. Периодът на съвременната българска скулптура е динамичен по своя характер – развитието й започва като въплъщение на господстващите идеологически норми (50-те), преминава през период на променливи властови намерения (60-те – 80-те), за да се превърне в последствие в територия на артистична освободеност (след 1989). Безспорно най-интригуващи са последните два подпериода, поради промените в отношението на властта и съответно характера на художествения живот.

Post a Comment