CLOSE
Back To Top

Изкуството на 90-те години във фонда на ХГ „Жорж Папазов“. Живопис и графика

  /  Изложби   /  Изкуството на 90-те години във фонда на ХГ „Жорж Папазов“. Живопис и графика

Изкуството на 90-те години във фонда на ХГ „Жорж Папазов“. Живопис и графика

На 18 май 2022 г. в зала „Сирак Скитник“, Сливен, ще бъде представена изложбата Изкуството на 90-те години във фонда на ХГ „Жорж Папазов“ – Ямбол. Изложбата е съвместна инициатива между Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол и Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, които активно си съдействат през годините.

Тя ще покаже 80 избрани живописни и графични творби, които се съхраняват в Ямболската галерия и са част от наследството на 90-те години – един период, в който изкуството ни успява постепенно да се отърси от партийните директиви на предходните десетилетия и да заживее самостоятелен живот без ограничения и цензура. Големите програмни платна отстъпват място на по-интимни и философско ориентирани творби. Голямоформатните произведения не са изцяло забравени, но вече съдържанието им и пластичната моделировка се променят. Темите са насочени към различни социални проблеми или към лични съзерцания на авторите. Някои творци се обръщат към митовете и легендите и към народния фолклор, откъдето черпят вдъхновение за своите композиции. Пренебрегвани през предходното половин столетие жанрове и стилистични подходи, отново намират място в изложбите.

Доколко промяната настъпва по-бързо или по-плавно зависи от индивидуалните подходи на отделните автори и на тяхната необходимост от промяна в собствения стил. Има творци, които отприщват творческите си търсения веднага и такива, които постепенно променят личния си подход.

Изложбата представя основно автори от региона, както и няколко творци от страната. Творбите са придобити основно чрез откупки от общите изложби, които са правени обикновено в края на годината и са представлявали своеобразен калейдоскоп за творческите търсения на авторите за изминалата година. Някои от картините са дарения. Такива дарения стават честа практика, особено в края на периода, тъй като възможностите на галериите за осъществяване на откупки рязко се влошава. Това е особено видно и през първото десетилетие на новия век.

Изложбата има представителен характер и не цели пълнота и изчерпване на темата, а по-скоро е напомняне, чрез поглед назад, за първите свободни години, в които българските художници можеха да изразят себе си и да покажат творческите си търсения.

Изложбата ще продължи до края на месец юни.

Post a Comment