CLOSE
Back To Top

Акцент

  /  Изложби   /  Акцент

Столичната галерия, притежаваща най-богата художествена сбирка в страната след Националната галерия, ни предостави 4 изключително ценни произведения на водещи български модернисти (Цанко Лавренов, Златю Бояджиев, Давид Перец) от своята колекция.